Prijava na obvestila
Pokrajinskega arhiva Maribor

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A, Ur. l. RS, 30/2006 in 51/14) in Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) Pokrajinski arhiv Maribor organizira izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb in imetnike arhivskega gradiva.
39. člen omenjenega zakona določa dolžnosti javnopravnih oseb in v skladu z omenjenim pravilnikom morajo imeti vse javnopravne osebe imenovano osebo, odgovorno za izvajanje teh dolžnosti.
Vsi zaposleni, ki v vaši organizaciji upravljajo z dokumentarnim gradivom morajo imeti po ZVDAGA-A najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Preizkus strokovne usposobljenosti se opravlja pri pristojnem arhivu, ki organizira tudi predhodno strokovno usposabljanje.
Po uspešno opravljenem preizkusu, se morajo ti uslužbenci na vsaka tri leta udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga organizirajo pristojni arhivi.
Naša naloga je, da javnopravne osebe obveščamo o dogodkih, ki jih organiziramo. Prosimo, da v obrazec na spodnji povezavi vpišete kontaktne podatke osebe, ki bo v vaši ustanovi prejemala ta obvestila (lahko jih je tudi več).
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp